Lütfen seçiminizi yapınız

SALIPAZARI BARAJI

İdare: DSİ 7. Bölge Müdürlüğü
Yeri: Samsun İli, Salıpazarı İlçesinin 1.5 km Güneyi
Amacı: Sulama
Gövde Tipi: İçmesuyu, Sulama, Taşkın Koruma
Talvegden Yüksekliği: 61.25 m
Talveg Kotu : 83.75 m
Temelden Yüksekliği: 68.67 m
Temel Kotu: 76.33 m
Kret Kotu: 145 m
Kret Uzunluğu: 396.49 m
Toplam Gövde Hacmi: 350.000 m³
Rezervuar Hacmi: 15.130.000 m³
Derivasyon Kondüvi Sayısı: 1 adet
Derivasyon Kondüvi Uzunluğu: 50.00 m
Derivasyon Kondüvi İç Çapı: 4.50 X 4.50 m
Dolusavak Tipi: Karşıdan Alışlı, Kontrolsüz
Dolusavak Proje Debisi: 976.96 m³/s
İşin Süresi:  2017-2020