İdare:DSİ 21. Bölge Müdürlüğü
Yeri:Denizli İlinin 20 km Doğusunda
Amacı:İçme Suyu + Enerji + Sulama
Gövde Tipi:Ön Yüzü Beton Kaplı Kum-Çakıl Dolgu Baraj
Talvegden Yüksekliği:65.75m
Talveg Kotu:860.00 m
Temelden Yüksekliği:75.75 m
Temel Kotu:850.00 m
Kret Kotu:925.75 m
Kret Uzunluğu:354.12 m
Toplam Gövde Hacmi:1.505.602 m³
Rezervuar Hacmi:27.000.000 m³
Derivasyon Tüneli Sayısı:1 adet
Derivasyon Tüneli Uzunluğu:321.01 m
Derivasyon Tüneli İç Çapı:4.00 m
İletim Tüneli Sayısı: 1 adet
İletim Tüneli Uzunluğu:742.19 m
İletim Tüneli İç Çapı: 3.00 m
Dolusavak Tipi:Yandaş Alışlı
Dolusavak Proje Debisi: 982 m³/s
İşin Süresi:2010-2013