Marina

Marina

20.03.2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.03.2021 tarih ve 3710 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca TDİ ( Türkiye Deniz İşletmeleri A.Ş.) ‘ ye ait Güllük Liman Sahası 45 yıl süreyle işletilmek üzere, 21.06.2021 tarihli “Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Güllük Limanı Sahası’nın 45 Yıl Süreyle İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme” kapsamında tanzim edilen “Güllük Liman Sahası’nın Fiili Devir Protokolü” ile Şirketimize 23.06.2021 tarihinde fiilen devredilmiştir. Projenin çalışma ve izin süreçleri devam etmektedir.