İdare: DSİ 21. Bölge Müdürlüğü
Yeri: Denizli İlinin 20 km Doğusunda
Amacı: Sulama Suyu Temini
Gövde Tipi: Önyüzü Beton Kaplı Kum - Çakıl Dolgu
Talvegden Yüksekliği: 65.75 m
Talveg Kotu : 860.00 m
Temelden Yüksekliği: 75.75 m
Temel Kotu: 850.00 m
Kret Kotu: 925.75 m
Kret Uzunluğu: 354.12 m
Toplam Gövde Hacmi: 1.405.620 m³
Rezervuar Hacmi: 21.800.000 m³
Derivasyon Tüneli Sayısı: 1 adet
Derivasyon Tüneli Uzunluğu: 323.01 m
Derivasyon Tüneli İç Çapı: 4.00 m
Dolusavak Tipi: Yandan Alışlı
Dolusavak Proje Debisi: 982 m³/s
İşin Süresi: 2015-2017