KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM POLİTİKASI

ICC Grup İnşaat olarak temel politikamız;

  • Değişen dünya koşulları, bilimsel-teknolojik gelişmeler ışığında, yürürlükteki ulusal, uluslar arası yasal mevzuat ile toplumsal ve sektörel gereklilikler doğrultusunda,
  • Belirlenen hedeflere değişen şartları da gözönünde bulundurarak paydaş ve etkileşen memnuniyetini üst seviyede tutarak,
  • Meslek etiğini koruyarak çağdaş, nitelikli personel istihdamı ile organizasyon ve faaliyetlerimizde sistemli bir yapılanma içerisinde maksimum verimi yakalayarak,
  • Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli çalışma ortamında; iş kazası, meslek hastalığı ve yaralanmalara maruz kalmalarını önleyerek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırarak ve riskleri azaltarak,
  • Çalışanlara, çalışan temsilcilerine ve alt yüklenicilere danışarak ve katılımlarını sağlayarak,
  • Güvenli çalışma ortamında çevre kirliliğini önlemeyi, çevresel değerlerin ve ekosistemin korunması ile sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlayarak,
  • Çalışanlarımızın katılımı, eğitimi ve tam desteği ile kurduğumuz kalite, sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, mühendislik ve taahhüt hizmetleri sektöründe önde, güvenilir ve kalıcı olmak.

SERTİFİKALAR