Lütfen seçiminizi yapınız

Kalite

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM POLİTİKASI

ICC Grup İnşaat olarak temel politikamız;

  • Değişen dünya koşulları, bilimsel-teknolojik gelişmeler ışığında, yürürlükteki ulusal, uluslar arası yasal mevzuat ile toplumsal ve sektörel gereklilikler doğrultusunda,
  • Belirlenen hedeflere değişen şartları da gözönünde bulundurarak paydaş ve etkileşen memnuniyetini üst seviyede tutarak,
  • Meslek etiğini koruyarak çağdaş, nitelikli personel istihdamı ile organizasyon ve faaliyetlerimizde sistemli bir yapılanma içerisinde maksimum verimi yakalayarak,
  • Faliyetlerimizde tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin belirlenen şartlara uygun olmasını sağlayarak; Güvenli çalışma ortamında çevresel değerlerin ve ekosistemin korunması ile sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlayarak,
  • Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli çalışma ortamında; iş kazası, meslek hastalığı ve yaralanmalara maruz kalmalarını önleyerek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırarak ve riskleri azaltarak,
  • Çalışanlara, çalışan temsilcilerine ve alt yüklenicilere danışarak ve katılımlarını sağlayarak,
  • Güvenli çalışma ortamında çevre kirliliğini önlemeyi, çevresel değerlerin ve ekosistemin korunması ile sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlayarak,
  • Çalışanlarımızın katılımı, eğitimi ve tam desteği ile kurduğumuz kalite, sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, mühendislik ve taahhüt hizmetleri sektöründe önde, güvenilir ve kalıcı olmak.