DEĞİRMENÇAY BARAJI

Yeri:Mersin İlinin 30 km Kuzeybatısında
Amacı:Sulama İçmesuyu
Gövde Tipi:Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Baraj
Talvegden Yüksekliği:108,50 m
Temelden Yüksekliği:110,50 m
Kret Kodu:648,50 m
Kret Uzunluğu:528,73 m
Toplam Gövde Hacmi:4.323.671.00 m³
Rezervuar Hacmi:37,41 hm³
Derivasyon Tüneli Uzunluğu:677,85 m
Derivasyon Tüneli İç Çapı:4,50 m
Dolusavak Tipi:Sağ Sahil Yandan Alışlı, Kontrolsüz
Dolusavak Proje Debisi:398,50 m³/s